program 15 • 6 januari

Teofilos, Guds vän, får ett budskap

I vårt sista program beskriver Anders Sjöberg, evangelisten Lukas mycket speciella hälsning till Teofilus. Var hans budskap riktat till en person där och då eller kan den säga oss något idag?

program 14 • 5 januari

Jesus, det nya templet

Templet, med dess glittrande skönhet, väckte beundran och fascinerade på Bibelns tid. Dess symbolik visar på djupet i julens budskap.

program 13 • 4 januari

Jesu underverk i Kana

Det första undret enligt evangelisterna äger rum i Kana, Gallilén. Här kommer den härlighet som beskrivits i samband med Jesu födelse, till ett synligt uttryck som många häpnade inför.

program 12 • 3 januari

Jesu dop i Jordan

Man kan undra vad Jesu dop har med julens budskap att göra. Vad innebär det att leva mellan stjärna och korset? I den ortodoxa jultraditionen finns även Jesu dop med som en viktig del. Anders Sjöberg berättar om detta och vad det kan säga oss idag.

program 11 • 2 januari

Jesus som tolvåring i templet.

Om stenar kunde tala! Då skulle de berätta om dagen då Jesus och hans familj gick in i templet. På de inhuggna stentrapporna kommer historien nära. Hur var det att möta de skriftlärda och resonera om andliga verkligheter?

program 10 • 1 januari

Jesus, snickarens son

Hur såg vardagen ut för snickaren och hans son? Vi följer snickarens vandring till en av de närliggande städerna. Att mitt i hantverkets vardag ana det gudomliga är tecken på sann andlighet och mänsklighet.

program 9 • 31 december

Jesus bärs fram i templet

När Jesus bärs fram, åtta dagar gammal i templet, är det en del av en andlig tradition. Vid denna händelse sker något oväntat. I vår programserie om julens budskap stannar vi även till inför det ortodoxa julfirandet med sin speciella tradition.

program 8 • 30 december

Jesu födelse enligt Galaterbrevet

Tider och stunder har haft en stor betydelse i den bibliska historien. Redan i skapelsens morgon läggs en rytm som är en välsignelse för mänskligheten. Jesu födelse skedde ”när tiden var inne” Vad innebär uttrycket och var finns händelsen i den Gudomliga kalendern?

program 7 • 29 december

Löftet till Abraham

I det mäktiga ökenlandskapet förflyttas vår tanke till stamfadern som fick löftet från Gud. Hur hänger Guds löfte till Abrahams samman med Jesu födelse? Det reflekterar Anders Sjöberg över i dagens program.

program 6 • 28 december

Jesu födelse enligt Johannesevangeliet

Idag får du hjälp att se in i de andliga verkligheter som ligger bakom de fysiska händelser som äger rum när Jesus föds. Här finner vi uttryck som: ”Ordet blev kött” ”Nåden och Sanningen har kommit i Jesus Kristus.”

program 5 • 27 december

Jesu födelse enligt Matteusevangeliet

Evangelieförfattaren är själv ett exempel på det han skildrar. I berättelsen lägger Matteus fokus på Josef istället för Maria och den judiska släkttavlan. Varför är det viktigt i just denna berättelse?

program 4 • 26 december

Jesu födelse enligt Lukasevangeliet

Lukas ger en rad intressanta detaljer kring händelsen och lyfter fram herdarna och fårhjordarna på Bethlems ängar. Finns det ytterligare djup i dessa berättelser som ligger under ytan, för den uppmärksamme?

program 3 • 25 december

Förutsägelse över Betlehem

Bethlems stjärna har sänt hopp och inspiration genom historien. Anders Sjöberg berättar om tre unika händelser i gamla testamentet som lyfter in Bethlem på den historiska scenen och ger en fördjupad dimension till julens budskap?

program 2 • 24 december

Maria bebådelse i Nazaret
Varför firar vi jul? Svaret är inte självklart i Sverige idag. För en kristen handlar det om den märkliga händelsen att en jungfru föder en son. En ung kvinna får ett Gudsmöte som förändrar livet och världen.

program 1 • 23 december


Förutsägelsen om Johannes Döparen och Jesus Födelsen för Johannes döparen och Jesus aviseras genom märkliga händelser. Liknande skeenden finns även i Gamla testamentet. Vad finns det för likheteroch skillnader?

15 program

Med start 23 december, får vi varje dag ett nytt program, fram till och med trettondagen.

Producent: Anders Wisth
Bibellärare: Anders Sjöberg

Tack till våra sponsorer och partners:
Israeliska statens turistbyrå
Smart Energy Sweden Group AB
Fiskeri AB Ginneton • BRP Shipping AB
Prisma Teknik AB • Exodus Resor
Världen Idag

VI VILL ANVÄNDA MEDIA FÖR ATT SPRIDA POSITIVA OCH LIVSBEJAKANDE BUDSKAP!
Vardagstro och TV2020 är varumärken som tillhör föreningen MEDIAHUSETS VÄNNER.
Ansvarig utgivare är Anders Wisth
Föreningen har sitt säte i Stockaryd, Sävsjö Kommun i Jönköpings län.
Adress Besöksadress: Postadress:
Skolgatan 22 Fasanvägen 3
570 02 Stockaryd 570 02 Stockaryd