MEDIAHUSETS MANIFEST

FÖR EN NY TV & MEDIA-VERKSAMHET I SVERIGE

Vi ska med våra program fokusera på livsbejakande budskap i alla former och på olika områden som: Underhållning, Opinionsbildning, Kultur, Evangelisk påverkan.

Vi kommer att fokusera på att vara en bred allkristen TV kanal, som vill samarbeta med kristna församlingar i Sverige, och har därför inga avsikter att ersätta församlingarnas unika uppdrag.

Vi ska hålla hög såväl teknisk som innehållsmässig kvalitetsprofil på de program som produceras.

Vi ska som målsättning tydligt fokusera på Sverige med vårt utbud och verksamhet.

Vi vill vara ett naturligt val för tittare som önskar ett seriöst tv-utbud på en kristet humanistisk värdegrund.

Vi vill vara en resurs för kristna församlingar i Sverige för att ge möjlighet att presentera sin verksamhet och förmedla evangeliets budskap.

Vi undersöker och planerar för att, när möjlighet ges, skapa en ny TV-Kanal via de plattformar som lämpar sig bäst för att nå de som önskar vara våra tittare.

Vi kommer att finansiera verksamheten via sponsorer, annons­intäkter, genom t.ex. en, ”kristen tv-licens” för alla enskilda personer som vill ha ett breddat tv-utbud på en solid värdegrund. Det innebär att vi inte kommer att använda löpande tv-sändningar eller program för insamling av medel till vår egen verksamhet. All ekonomi kommer att underställas en öppen redovisning.

Den ideella föreningen Mediehusets vänner skriver i sin”målparagraf”: Ändamålet och syftet med föreningen är att via media på ett seriöst och intresseväckande sätt, förmedla och nå ut med ett livsbejakande budskap på en kristet humanistisk värdegrund. Föreningen har inget ekonomiskt vinstsyfte.

//Anders Wisth

Vill du kontakta oss?
Du når oss via epost: info@vardagstro.se
Föreningens generalsekreterare Anders Wisth 070 -515 76 36
Föreningens ordförande Fredrik Josefsson 070-639 44 44

TEAMET BAKOM TV2020

Lars Johansson Ordförande TV2020AB

Anders Wisth Producent – VD

Peo Dalesjö Technical Operation Manager

Lennart Eriksson Styrelseledamot TV2020AB

Sofia Dernand Styrelseledamot TV2020AB

Peter Ekeberg APP utveckling

Mats Franzen Försäljning & Marknad

Linus Anderås WEB master

Gustav Nyberg – Bildproducent

Leif Hultgren – Ekonomi

Fredrik Josefsson – Ordförande Mediahusets Vänner

Christer Karlsson – Styrelseledamot Mediahusets Vänner

Katarina Sjöberg – Styrelseledamot Mediahusets Vänner

Magdalena Anderås – Suppleant Styrelsen Mediahusets vänner

Kjell Gustavsson – Styrelseledamot Mediahusets Vänner

Lilian Andersson – Styrelseledamot Mediahusets Vänner

Många volontärer – På många positioner i verksamheten

VI VILL ANVÄNDA MEDIA FÖR ATT SPRIDA POSITIVA OCH LIVSBEJAKANDE BUDSKAP!
Vardagstro och TV2020 är varumärken som tillhör föreningen MEDIAHUSETS VÄNNER.
Ansvarig utgivare är Anders Wisth
Föreningen har sitt säte i Stockaryd, Sävsjö Kommun i Jönköpings län.
Adress Besöksadress: Postadress:
Skolgatan 22 Fasanvägen 3
570 02 Stockaryd 570 02 Stockaryd