Inför påsken 2016, besökte vi Israel och Jerusalem. Här kan ni i nio program se och höra om platserna från Bibeln.

Lördagen

Påsk i Jerusalem del 1. Bibelläraren Anders Sjöberg börjar sin påskberättelse i Betania där syskonen Maria, Marta och Lasarus bodde.

Palmsöndagen

I det andra programmet, Påsk i Jerusalem, finns vi med vår kamera bland annat vid den port i Jerusalems stadsmur där traditionen berättar att Jesus red in på åsnan och hyllade med palmkvistar och Hosiannarop. Teologen Anders Sjöberg besvarar bland annat frågan varför Jesus valde en åsna, och tolkar också symboliken i det valet.

Måndagen

Jesu löfte att en dag komma tillbaka, både oroat och fascinerat hans efterföljare. Enligt Jesu egna ord skall han komma åter på Oljeberget, där hans himmelsfärd enligt evangelisterna, ägde rum. 37 svenska bönder med sina familjer tog detta bokstavligt. De sålde sina gårdar i Nås i Dalarna och flyttade till Jerusalem för att vara där.”när Jesus kommer åter”. I berättelsen om Jesu återkomst spelar fikonträdet stor roll.

Tisdag

Tre dagar kvar till korsfästelsen och Jesus vill ingjuta hopp och framtidstro till sina lärjungar – han vet ju vad som ska hända.

Onsdagen

Bibelläraren och prästen Anders Sjöberg tar oss med till en modell av Tempelplatsen i Jerusalem på Jesu tid. Där reflekterar han över Judas som förrådde Jesus, men också kring hur Judas kanske tänkte när han ångrar sig och försöker kasta tillbaka de 30 silverpengarna över de höga tempelmurarna.

Torsdag

I dagens program där vi följer Jesu den sista veckan i hans jordeliv, fåter vi berättelsen ske från två starkt känslomässiga platser även för oss 2016. Anders Sjöbrg förklarar vad som hände i den ”övre salen” där Nattvarden instiftades. Huset som tv-teamet ebsöker anses stå på den grund där denna sal fannas. Vi följer sedan Jesus till Getsemane, berättar om Petrus och soldaterna och hur Jesus grips-

Långfredag

Den mäktiga gravkyrkan i Jerusalems gamla stad är förmodligen den plats där Jesu kors stod. Vårt filmteam finns dock på den plats som kallas Gordons Golgata. Det var en brittisk arkeolog som menade att ahn funnit platsen både för stenklipporna utanför staden som kallades Huvudskalleplatsen och platsen för Jesu grav. Anders Sjöberg förklarar vidare om den andliga betydelsen av Jesu död. Han berättar vidare också om Dödens dal och Gehenna, och hur det kan tolkas i vår tid.

Påskafton

Den här dagen präglas av sorg och tystnad bland de lärljungar och andra följare som varit med Jesus de sista dramatiska dagarna. Jesus var död och begraven. Anders Sjöberg påminner i det här avsnittet om att mitt i denna eftertanke finns en välsignelse. Som ett lite märkligt \u201dtecken\u201d tar han oss med till en 2700 år gammal gravplats, som hittades för 37 år sedan mitt i Jerusalem, i stenklipporna vid Menachem Begins minnesbyggnad. Där fann man på små silverrullar den äldsta text man känner till från Gamla Testamentet. Texten är Välsignelsen från 4 Mos:24

Påskdagen

Inspelningen av det sista programmet i serien Påsk i Jerusalem 2016, sker i Trädgårdsgraven och utanför den grotta som arkeologen Gordon menade verkligen var Jesu grav. Här kulminerar det kristna budskapet och här finns den symboliskt och faktiskt. ”tomma graven”. Prästen och programseriens andlige förklarare, Anders Sjöberg, fokuserar på varför just uppståndelsen är själva kärnan i kristen tro och hur kristen tro skiljer sig från alla andra religioner i sin tro på att Jesus är en levande Gud även 2016.

VI VILL ANVÄNDA MEDIA FÖR ATT SPRIDA POSITIVA OCH LIVSBEJAKANDE BUDSKAP!
Vardagstro och TV2020 är varumärken som tillhör föreningen MEDIAHUSETS VÄNNER.
Ansvarig utgivare är Anders Wisth
Föreningen har sitt säte i Stockaryd, Sävsjö Kommun i Jönköpings län.
Adress Besöksadress: Postadress:
Skolgatan 22 Fasanvägen 3
570 02 Stockaryd 570 02 Stockaryd