Vill ditt företag synas i samband med våra programproduktioner eller här på hemsidan?
Kontakta föreningens ordf. eller generalsekreterare för att samtala om lämpligt annonspaket för just ditt företag.
Generalsekreterare: Anders Wisth  anders@wisth.se   070-5157636
Mediahusets vänner Ordf.  Fredrik Josefsson fredrik@josefssons.nu
Exponeringsytor som vi för närvarande erbjuder:
Banner på websidan.
Logotyp exponering i slutet av våra program tillsammans med lämplig byliner etc.
VI VILL ANVÄNDA MEDIA FÖR ATT SPRIDA POSITIVA OCH LIVSBEJAKANDE BUDSKAP!
Vardagstro och TV2020 är varumärken som tillhör föreningen MEDIAHUSETS VÄNNER.
Ansvarig utgivare är Anders Wisth
Föreningen har sitt säte i Stockaryd, Sävsjö Kommun i Jönköpings län.
Adress Besöksadress: Postadress:
Skolgatan 22 Fasanvägen 3
570 02 Stockaryd 570 02 Stockaryd